Skip to main content

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lönnströmin taidemuseo sr
Syväraumankatu 41
26100 Rauma
y-tunnus 0698495-2

2. Rekisterin yhteystiedot

info@lonnstromintaidemuseo.fi
p. 045 2610 504

Rekisterin vastuuhenkilö
Silja Lehtonen, museonjohtaja

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Lönnströmin taidemuseon uutiskirje, varausrekisteri, kutsulista, sidosryhmäviestintä.

4. Kuvaus rekisterien tietosisällöistä

Uutiskirje: Lönnströmin taidemuseon ja Teresia ja Rafael Lönnströmin uutiskirjeen vastaanottajat. Kerätyt tiedot: nimi, sähköpostiosoite.

Varausrekisteri: Opas- tai vierailuvarauksen tehneet asiakkaat.
Kerätyt tiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutustiedot, tilatun palvelun tyyppi, vierailun ajankohta.

Kutsulista: Museon avajaisiin tai muihin tilaisuuksiin kutsuttavat henkilöt
Kerätyt tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, organisaatio, asema organisaatiossa, sidos museoon

Sidosryhmäviestintä: Yhteistyökumppanit, kulttuurialan toimijat, median edustajat.
Kerätyt tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, organisaatio, asema organisaatiossa, osoite, puhelinnumero, sidos museoon

Rekisterin tietoja on saatu suostumuksella sekä julkisista luotettavista tietolähteistä.

5. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmä

Gruppo-osoitetietojärjestelmä (uutiskirje, kutsulista, sidosryhmäviestintä)
Lönnströmin taidemuseon varauskalenteri (varausrekisteri)

6. Ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan

Rekisterin tietoja ei luovuteta.

6. Tietojen säilytysajat

Uutiskirje: Rekisterissä olevan henkilön luovuttamia tietoja säilytetään niin kauan kuin hän haluaa pysyä uutiskirjerekisterissä. Uutiskirjeen tilaaja voi milloin tahansa peruuttaa tilauksensa uutiskirjeessä olevan linkin kautta tai lähettämällä poistumispyynnön rekisterin yhteyshenkilölle.

Varausrekisteri: Tietoa säilytetään varauskalenterissa, kunnes varattu palvelu on toteutunut ja laskutettu. Asiakassuhteen päätyttyä henkilötiedot hävitetään viimeistään kahden vuoden kuluttua.

Asiakaskäynneistä tallennetaan tilastollista tietoa, joka ei sisällä yksilöitäviä tai tunnistettavia henkilötietoja. Tilastollista tietoa hyödynnetään museon palveluiden kehittämiseksi ja toiminnan raportoinniksi.

Kutsulista: Rekisteröity voi poistua rekisteristä lähettämällä poistumispyynnön rekisterin yhteyshenkilölle.

Sidosryhmäviestintä: Rekisteröity voi poistua rekisteristä lähettämällä poistumispyynnön rekisterin yhteyshenkilölle.

7. Rekisterin suojaus

Rekisterien tiedot on tallennettu Lönnströmin taidemuseo sr:n käyttämään Gruppo-osoitejärjestelmään. Vain erikseen nimetyillä henkilöillä on käyttöoikeus järjestelmään. Ulkopuolisilla tahoilla ei ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisterin tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietoverkko ja laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. Laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.

Manuaalinen rekisteri (varauskalenteri) säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain sen käsittelyyn oikeutetuilla museon työntekijöillä.

8. Oikeus tietojen tarkastamiseen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.