Skip to main content

Lönnström-yhtiöt

Lönnström-yhtiöt oli metalliteollisuusyritys, joka toimi Raumalla Kaivopuiston alueella Kappelisalmen läheisyydessä. Yhtiö perustettiin vuonna 1929 Helsingissä, mutta se siirtyi Raumalle vuosina 1936–1942. Lönnström-yhtiöihin kuului viisi yritystä, joista suurimmat olivat Oy Sytytin ja Oy Ammus.

Toisen maailmasodan aikana Oy Sytytin ja Oy Ammus valmistivat tykistön ampumatarvikkeita, kuten sytyttimiä ja ammuksia, Suomen puolustusvoimille. Sodan jälkeen Lönnström-yhtiöt valmistivat monenlaisia metalliteollisuuden tuotteita, joista tärkeimpiä olivat vesihanat sekä teollisuusketjut ja kuljetinlaitteistot.

Jo 1930-luvulla Rafael Lönnström aloitti myös siviilikäyttöön sopivien tuotteiden valmistuksen. Lönnström-yhtiöihin kuuluivat Rafu Lönnström Oy, joka valmisti sähköarmatuureja ja vesihanoja, sekä Oy Partaterä, joka valmisti nimensä mukaisesti partateriä.

Lönnström-yhtiöt oli perheyhtiö, jonka Rafael Lönnström perusti osaksi omien keksintöjensä pohjalta.

Hän oli yhtiöiden pääomistaja ja toimi yritysten johdossa vuoteen 1943 asti. Rafael Lönnströmin kuoleman jälkeen hänen vaimonsa Teresia jatkoi yhtiöiden johdossa luotsaten niitä 1970-luvulle asti.

Lönnström-yhtiöistä Oy Sytytin ja Oy Ammus fuusioitiin 1959 ja yhtiön nimeksi tuli Ammus-Sytytin Oy. Vuonna 1972 yhtiön nimi muutettiin Lönnström Oy:ksi.