Skip to main content

Yleisötyö

Tervetuloa osallistumaan!

Yleisötyöllä tuodaan museo lähelle erilaisia taiteen ja historian kokijoita. Pyrimme tekemään museon monipuoliset sisällöt kaikille lähestyttäviksi, kiinnostaviksi ja ymmärrettäviksi. Yleisötyötä ovat esimerkiksi erilaiset opastukset, tapahtumat, työpajat, monenlainen osallistava toiminta sekä kouluille ja muille yhteisöille tarjottavat palvelut.

Museo tekee yleisötyötä sekä nykytaiteen Lönnström-projektien että Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseon sisältöjen parissa. Yleisötyön tapahtumiin osallistuminen tarjoaa uutta tietoa, oivalluksia ja oppimiskokemuksia sekä syventää omaa suhdetta nykytaiteeseen tai historiaan.

Vuosina 2024–2025 nykytaiteen parissa tehtävää yleisötyötä kehitetään ja toteutetaan Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella säätiön kummimuseona.

Ota yhteyttä:

Yleisötyöntekijä Elina Tiainen
elina.tiainen@lonnstromintaidemuseo.fi
045 2610 502