Skip to main content

Lönnström-projekti 1

Khronoksen talo

IC-98 (Visa Suonpää ja Patrik Söderlund) | 2016–2017

Khronoksen talo on käsitteellinen ympäristötaideteos, joka sijaitsee Pöytyän Ortenojalla Varsinais-Suomessa. Portittomalla teräsverkkoaidalla ihmisiltä suljettu kiinteistö tutkii aikaa ja pohtii sen vaikutusta luontoon ja rakennettuun ympäristöön. Taiteilijat lahjoittivat teoksen Pöytyän kunnalle 26.10.2016. Khronoksen talo sijaitsee osoitteessa Pöytäsuontie 368 (joillakin navigointiohjelmilla voi olla 346) ja se on osa Pöytyän kulttuurihistoriallista polkua.

Ihmisiltä kielletty alue koostuu asuinrakennuksesta ja pihapiiristä. Tontin pinta-ala on 2003 m2. Ennen aitaamista tontin maisema- ja rakennushistoria selvitettiin, ja kasvillisuus ja eläimistö kartoitettiin ja dokumentoitiin. Alue kartoitettiin myös geologisesti ja arkeologisesti. Aidattu alue on jätetty koskemattomaksi, sitä ei hoideta eikä ylläpidetä. Rakennukset saavat rappeutua ja kasvit vallata alueen. Vuosisatojen kuluessa luonto ottaa alueen haltuunsa.

Kiinteistön koskemattomuus pyritään turvaamaan virallisilla luvilla ja sopimuksilla. Tavoitteena on perustaa suojelualue, ihmisistä vapaa ei-kenenkään maa. Kiinteistölle on haettu sekä rauhoitusalueen asemaa rakennusperinnön suojelusta annettuun lakiin perustuen että suojelua luonnonsuojelulailla. Kumpaankin hakemukseen Varsinais-Suomen ELY-keskus antoi kielteisen päätöksen. Pöytyän kunta on sitoutunut säilyttämään alueen ja rakennukset ennallaan.

Khronos oli antiikin mytologiassa ajan, kuoleman ja uuden elämän jumala. Kun Khronos muuttaa taloon, siitä tulee jumalan asuinsija, ihmisiltä kielletty alue, jota hallitsee puhdas aika.

Taiteilijaryhmä IC-98 (Visa Suonpää, s. 1968 ja Patrik Söderlund, s. 1974) perustettiin vuonna 1998. Sen tuotantoon sisältyy muun muassa taiteilijakirjoja, animaatioita, elokuvaa ja julkisia teoksia. Viime vuosina IC-98 on käsitellyt erityisesti tulevaisuuden teemoja ja ihmisenjälkeistä aikaa.

houseofkhronos.fi

Khronoksen talosta on tehty virtuaalitodellisuusympäristö, joka dokumentoi kiinteistöä taiteellisesti, käsitteellisesti ja poliittisesti. Virtuaalitodellisuusympäristö on koettavissa Lönnströmin kotimuseon Galleriassa ja Pöytyän Luontokapinetissa. Sen voi myös ladata verkosta ilmaiseksi tietokoneelle tai mobiliilaitteelle.

Tutustu ja lataa

Virtuaalitodellisuus­ympäristö

Khronoksen talosta on tehty 2018 virtuaalitodellisuusympäristö, joka pohjautuu kiinteistöstä tehtyihin tieteellisiin tutkimuksiin ja dokumentoi kiinteistöä taiteellisesti, käsitteellisesti ja poliittisesti. Pihapiirin visuaalinen ympäristö rakennuksineen, pihapiirin esineineen sekä kasvi- ja eläinlajeineen on mallinnettu. Rakennusten sisätiloja ei ole dokumentoitu. Pihapiiriin pääsee tutustumaan yhdeksän rastin kautta. Eri kohteissa valittavana on kevät, kesä, päivä, yö tai tulevaisuus 2060-luvulla. Tekstitetty versio antaa tietoa pihapiirin kasveista, elämistä, esineistä ja rakennuksista. Tekstittömässä versiossa paino on vaikutelmilla. Kielivaihtoehtoina on suomi ja englanti. Virtuaalitodellisuusympäristön ovat toteuttaneet IC-98 ja Morrow Games -pelistudio.

Virtuaalitodellisuusympäristö on koettavissa Lönnströmin kotimuseon Galleriassa ja Pöytyän Luontokapinetissa. Sen voi myös ladata verkosta ilmaiseksi tietokoneelle, jos käytössä on HTC Vive -laitteisto. Koneessa tulee olla asennettuna Steam ja Steam VR. Mobiililaitteisiin voi ladata sovelluskaupoista ilmaisen mobiiliversion hakusanalla House of Khronos.

Lataa tietokoneelleLataa mobiililaitteelle
Stillkuva Khronoksen talon virtuaalitodellisuudesta.