Skip to main content

Lönnström-bolagen

Lönnström-bolagen var verksamma inom metallindustrin med produktion i Kaivopuisto-området i Raumo, nära Kappelinsalmi. Bolaget grundades 1929 i Helsingfors men flyttade åren 1936–1942 till Raumo. Bolagsgruppen bestod av fem företag med Oy Sytytin och Oy Ammus som de största.

Under andra världskriget tillverkade Sytytin och Ammus artilleriammunition åt försvarsmakten, bland annat tändrör och projektiler. Efter kriget tillverkade Lönnström-bolagen olika slags metallprodukter, framför allt vattenkranar samt kedjor och transportanordningar åt industrin.

Redan på 1930-talet inledde Rafael Lönnström också tillverkning av produkter för civilt behov. Till Lönnström-bolagen hörde Rafu Lönnström Oy som på 1930-talet tillverkade elarmaturer och vattenkranar samt Oy Partaterä som tillverkade rakblad.

Lönnström-bolagen var ett familjeföretag som Rafael Lönnström grundade delvis utgående från sina egna uppfinningar.

Han var bolagens huvudägare och ledde dem till och med år 1943. Efter hans död övertog hustrun Teresia ledningen och lotsade bolagen ända in på 1970-talet.

Lönnström-bolagen Oy Sytytin och Oy Ammus fusionerades 1959 under namnet Ammus-Sytytin Oy. År 1972 bytte bolaget namn till Lönnström Oy.

Efter långt övervägande beslöt Teresia Lönnström 1973 att sälja bolaget till Huhtamäki-koncernen. Bolaget fortsatte att verka under namnet Lönnström Oy ända in på 1980-talet. Därefter såldes fabrikerna och verksamheten fortsatte under nya ägare.