Skip to main content

Publikarbetet

Kom med!

Med publikarbetets hjälp kommer museet närmare sina olika publikgrupper. Vår strävan är att göra museets mångsidiga utbud lättillgängligt, intressant och begripligt för alla.

Museet bedriver samarbete vad gäller såväl Lönnströmprojekten inom samtidskonst som Teresia och Rafael Lönnströms hemmuseums verksamhet. Publikarbetet banar väg för ny kunskap, nya insikter och lärdomar samtidigt som det fördjupar förhållandet till samtidskonsten och historien.

Åren 2024–2025 utvecklar vi publikarbetet med stöd från Jenny och Antti Wihuris fond.

Ta kontakt:

publikansvarig Elina Tiainen
elina.tiainen@lonnstromintaidemuseo.fi
045 2610 502