Skip to main content
Category

Aktuellt

Det sjätte Lönnströmprojektet görs av Milja Viita

Milja Viita i Nordatlanten 2018.

Lönnströms konstmuseum i Raumo genomför som sitt sjätte Lönnströmprojekt mediekonstnären Milja Viitas (f. 1974) experimentella film Fata Morgana (arbetsnamn). Verket blir färdigt 2022–2023, och museets stiftelse, Lönnströms konstmuseum sr, har reserverat totalt 100 000 euro för genomförandet.

För filmen samlar Milja Viita in visuellt material om Raumosjöfararnas arbete och liv från privata hemarkiv. Hon är särskilt intresserad av sjöfararnas smalfilmer, negativ och fotografier samt brevväxling med familjerna. Också nyare material i digital form kan ingå.

Konstnären studerar och bearbetar det lånade bild- och filmmaterialet med en sällsynt optisk skrivare på filmstudion L’Abominable i Paris. Materialet och intervjuerna med utlånarna avgör formen för filmen.

Den kollektiva processen kulminerar i en filmförevisning

Filmen görs som ett samarbetsprojekt mellan meriterade aktörer. Musiken komponeras av instrumentalisten, pedagogen och forskaren Juho Laitinen och framförs av ungdomsmusikkåren Rauman poikasoittokunta. Foley-effektljuden görs på en ungdomsworkshop i Raumo under ledning av en professionell ljuddesigner. Projektet kulminerar hösten 2023 i Raumo i en specialföreställning i form av dokumentär teater. Då förenas filmmaterialet med den specialkomponerade musiken som framförs live. Personer som donerat material till projektet kallas upp på scen och får berätta historier och minnen som därigenom blir till en del av filmupplevelsen.

Verkets arbetsnamn är hämtat från det hägringsfenomen som förekommer särskilt till sjöss. ”Idén till verket började gro 2018 på norra Atlanten då jag reste med ett lastfartyg till Kanada”, berättar Milja Viita. ”Under en vecka med dimmigt väder på havet lärde jag känna sjöfarare som gör tungt kroppsarbete och lever ombord på fartygen i månader. Många berättade om sin längtan och om sina familjer som väntade på dem på tusentals kilometers avstånd.”

Mångkonstnärligt arbete och historietemat övertygade juryn

Milja Viitas projekt segrade i Lönnströms konstmuseums öppna utlysning. Inom den utsatta tiden mottog museet 35 ansökningar, av vilka de bästa var mycket högklassiga. Vinnaren valdes av Lönnströms konstmuseum sr:s styrelse på förslag av en särskilt tillsatt jury. Den bestod av museichef Silja Lehtonen, amanuens Arja Roivainen och fotokonstnär Jorma Puranen.

Juryn motiverar sitt beslut: ”Milja Viitas verk kommer att bli en poetisk konstfilm vars tillblivelseprocess berikas av lokala band, historia och kollektivt arbete. Det går att medverka i arbetet på många sätt i olika skeden, och deltagarna blir medlemmar i en stor och mångkonstnärlig grupp. Under processens lopp kan det uppstå ny, i dagens läge oförutsedd aktivitet och nya perspektiv. Resultatet blir en konstnärligt högklassig och lokalt betydelsebärande film vars premiär i form av en specialföreställning i Raumo kommer att bli ett upplivande och unikt evenemang. Filmens teman är känsloladdade, lätta att identifiera sig med och tidlösa.”

Milja Viita utexaminerades som bildkonstmagister vid Bildkonstakademin, institutionen för tid- och rumskonst 2005. Materialitet och konstfärdigt hantverk är för henne viktiga inslag i arbetsprocessen. Viita vann det prestigefulla Risto Jarva-priset på Tammerfors filmfestival 2019 med filmen Eläinsilta U-3033. Milja Viita bor och arbetar i Borgå.

miljaviita.live

Bild: Diana Santos

Lönnströms konstmuseum får ny visuell profil och nya hemsidor

Lönnströmin taidemuseon uusi visuaalinen ilme

Lönnströms konstmuseums nya visuella profil och hemsidor lanseras i samband med startskottet för det sjätte Lönnströmprojektet den 13 december. Museet har nya logotyper för Lönnströms konstmuseum, Lönnströmprojekten och Teresia och Rafael Lönnströms hemmuseum. Med de nya webbsidorna vill museet klarare profilera sin verksamhet, och sidorna är rikligt och attraktivt illustrerade.