Skip to main content
Category

Aktuellt

Utlysningen till det sjunde Lönnströmprojektet har öppnats

Lönnströms konstmuseum i Raumo öppnar utlysningen för det sjunde Lönnströmprojektet inom samtidskonst. Utlysningen är öppen för alla bildkonstnärer verksamma i Finland. Museet söker åter en ny idé för ett ambitiöst konstverk. Siktet är inställt på ett långsiktigt samarbete mellan museet och konstnären för att skapa ett konstprojekt som på många olika sätt når nya publikgrupper.

Museet betalar högst 70 000 euro i produktionskostnader för det nya verket samt 30 000 euro som arbetsersättning åt konstnären.

Museet har inga lokaler för visning av verk, vilket i praktiken innebär att projektet inte begränsas av några existerande väggar. Vi ger konstnärerna fria händer att föreslå sina drömmars verk och berätta varför just det vore betydelsefullt för konstnären själv, för museet och framför allt för publiken.

Konstnärerna lämnar in sin ansökan med en e-blankett senast den 16 april 2023. Ansökningarna bedöms av en jury med tre medlemmar, varefter styrelsen för Lönnströms konstmuseum sr fattar beslut om vilket verk som genomförs. Juryns tre medlemmar är museichef Silja Lehtonen och amanuens Arja Roivainen som museets representanter samt Helsingfors konstmuseum HAM:s utställningschef Kati Kivinen som inbjuden expert. Valet av nästa Lönnströmprojekt offentliggörs i juni 2023 och genomförandet av projektet inleds samma år. Projektet pågår i omkring två år, beroende på innehåll och genomförande.

Lönnströmprojekt kan genomföras av en enda bildkonstnär eller en arbetsgrupp. Ett verkförslag ska inte tidigare ha genomförts i motsvarande form och det ska premiärvisas inom ramen för detta projekt. Det går också att ansöka med förslag som lämnats in i tidigare utlysningar eller med modifierade versioner av dem.

Den elektroniska ansökningsblanketten, hela utlysningen och anvisningar för sökande hittas på adressen https://lonnstromintaidemuseo.fi/sv/7-lonnstromprojekt