Skip to main content

Lönnströmprojekt 1

Khronos hus

IC-98 (Visa Suonpää ja Patrik Söderlund) | 2016–2017

Khronos hus är ett konceptuellt miljökonstverk i byn Ortenoja i Pöytyä, Egentliga Finland. Fastigheten, som är stängd för människor med ett dörrlöst stängsel av stålnät, väcker tankar om tiden och dess inverkan på naturen och den byggda miljön. Konstnärerna överlät verket åt Pöytyä kommun 26.10.2016. Khronos hus finns på adressen Pöytäsuontie 368 (vissa navigeringsprogram kan ha 346), och det är en del av byn Pöytyäs kulturhistoriska stig.

Området med förbjudet tillträde består av en bostadsbyggnad med gårdstun. Tomten är 2003 kvadratmeter stor. Innan stängslet uppfördes kartlades och dokumenterades tomtens landskaps- och byggnadshistoria och dess flora och fauna. Därtill kartlades området också geologiskt och arkeologiskt. Det inhägnade området har lämnats orörligt, det sköts inte på något sätt. Byggnaderna får förfalla i frid och växtligheten ta området i besittning. Under kommande århundraden övertar naturen hela området.

Att fastigheten lämnas orörd ska man försöka garantera genom officiella tillstånd och avtal. Målet är att inrätta ett skyddsområde, ett människofritt ingenmansland. För fastigheten söktes dels status som skyddsområde enligt lagen om skyddande av byggnadsarvet, dels också skydd enligt naturskyddslagen. Båda ansökningarna avslogs dock av Egentliga Finlands ELY-central. Pöytyä kommun har förbundit sig att bevara området och dess byggnader.

I antikens mytologi var Khronos tidens, dödens och det nya livets gud. Då Khronos flyttar in i ett hus blir det guds boning, ett för människor förbjudet område som styrs av ren tid.

Konstnärsduon IC-98 (Visa Suonpää, f. 1968 och Patrik Söderlund, f. 1974) grundades 1998. Duon har producerat bland annat konstnärsböcker, animationer, en film och offentliga konstverk. Under de senaste åren har IC-98 särskilt behandlat framtidsfrågor och tiden efter människan.

År 2018 gjordes en virtuell version av Khronos hus på basis av vetenskapliga undersökningar av fastigheten, som också dokumenterades konstnärligt, begreppsligt och politiskt. Den virtuella miljön kan upplevas i Galleriet i Lönnströms hemmuseum och i Luontokapinetti i Pöytyä. Den kan också laddas ner gratis med HTC Vive-apparatur.

Läs mer

Virtuell verklighet

År 2018 gjordes en virtuell version av Khronos hus på basis av vetenskapliga undersökningar av fastigheten, som också dokumenterades konstnärligt, begreppsligt och politiskt. Gårdens visuella miljö med dess byggnader, föremål samt flora och fauna har modellerats. Byggnadernas interiörer har inte dokumenterats. Publiken kan ta en titt på gården via nio punkter. Det går att välja mellan vår, sommar, dag, natt och framtiden på 2060-talet. I den textade versionerna ges information om växterna, djuren, föremålen och byggnaderna. I den otextade ligger tyngdpunkten på upplevelsen. Språkval: finska och engelska. Den virtuella miljön är genomförd av IC-98 och spelstudion Morrow Games.

Den virtuella miljön kan upplevas i Galleriet i Lönnströms hemmuseum och i Luontokapinetti i Pöytyä. Den kan också laddas ner gratis med HTC Vive-apparatur. Datorn bör då ha Steam och Steam VR installerad från denna webbsida: store.steampowered.com. För mobilapparater kan en gratis mobilversion laddas ned med sökordet House of Khronos.

Ladda ner till din datorLadda ner till din mobil
Stillbild av den virtuella verkligheten i Khronos hus, 2018.