Skip to main content

Publikarbetet för grupper

På gruppbesök öppnar vi upp våra olika verksamhetsformer.

Lönnströmprojekt inom samtidskonst, Keskustelupuisto (Diskussionsparken) och Kelluva saari (Flytande ön) presenteras av våra guider, och vi kan också ordna workshopar för olika grupper av olika ålder. Besök som sker utomhus kan förutom guidning också inkludera kreativa övningar eller workshopar. De passar t.ex. som rekreationsverksamhet för en arbetsplats. Fråga mer av vår personal!

Då den grundliga renoveringen är slutförd ordnar vi åter gruppbesök på beställning till Teresia och Rafael Lönnströms hemmuseum. Deltagarna guidas genom de vackra interiörerna och får höra om hemmets intressanta historia.

Mer information om gruppbesök hittar du här:

Guidade turer