Lönnströmprojekt 4

Flytande ö

Raimo Saarinen | 2019–2022

Flytande ö är ett porträtt av en liten ö. Verket är en skulptur placerad i havet och ett miljökonstverk som är en hyllning till naturens rikedom. Samtidigt utforskar det den moderna människans naturuppfattning och de förändringar människan orsakar i naturen. Den massiva byggnationen runtom i världen har oåterkalleligt förändrat landskap och både växters och djurs levnadsmiljö. Vad i den byggda miljön kan vi längre definiera som äkta, ursprunglig natur?

Den flytande öns stomme är en betongponton som efterliknar en naturlig klippa. Den konstgjorda ön är cirka 30 kvadratmeter stor, och den är förankrad på ett sätt som möjliggör en lätt gungande rörelse. På ön planteras riktiga växter, och vi kan följa om de klarar sig lika bra där som de skulle på en naturlig kobbe. Än då djuren, hur förhåller de sig till den nya ön?

Befolkningsökningen, förändringarna i klimatet och städernas koncentration till kusterna har lett till att man på allt flera håll börjat söka nya expansionsmöjligheter genom att bygga på vattnet. Flytande konstruktioner är därför en starkt expansiv industrigren; tanken är att med deras hjälp hitta lösningar på många olika problem. Konstgjorda öar har föreslagits som en lösning på de växande behovet av markyta.

Flytande ö förankras utanför Fåfängans udde på våren 2022. Den bästa utsikten mot verket finns på cirka en kilometers gångavstånd från museet.

Raimo Saarinen (f. 1984) har länge arbetat med växter som material i sin konst. Han studerade till bildkonstmagister vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Han är bosatt och verksam i Helsingfors.