Skip to main content

Lönnströmprojekt 4

Flytande ö

Raimo Saarinen | 2019–2022

Raimo Saarinens miljökonstverk Flytande ö är en skulptur i stort format, placerad i havet. Den är 25 kvadratmeter stor och hålls flytande med polystyren som också används i betongpontoner. Verkets handgjorda skal av genomfärgad betong efterliknar en naturlig klippa. I särskilda fördjupningar för växtlighet har bland annat vindpinade tallar, enbuske, balsamgran och berghemlock planterats. På marken växer ett flertal växter, såsom suckulent, ängsnejlika, trift, kalmia och kungsmynta.

Den konstgjorda ön i det marina landskapet väcker frågor om hur begreppet natur avgränsas i den västerländska naturuppfattningen. Människan har länge placerat sig själv, sin kultur och det hon själv tillverkat och organiserat utanför naturen. Jungfrulig natur idealiseras, trots att sådan i verkligheten finns bara på några få ställen. Människans bearbetning av sin omgivning har varit så genomgripande att det är svårt att uppfatta alla förändringar. Men är det alls möjligt att efterlikna naturen, och hur ser vi på en konstnärs naturkopia utplacerad i ett landskap? Saarinens syfte med sitt verk är att studera relationen mellan bebyggd miljö och naturmiljö i en värld där människan lämnat synliga spår överallt.

Skulpturen Flytande ö är förankrad i Otanlahti vik i Raumo, utanför udden Fåfänga. Den kan ses från vikens olika stränder, på kortaste avstånd från strandområdet mellan Fåfängans paviljong (Suvitie 4) och havsbadets bastu.

Ön har tillstånd att ligga förankrad i Otanlahti till slutet av 2024. Verket är utsatt för västkustens väderförhållanden och årstider och lever och förändras efterhand med tidens gång.

Raimo Saarinen (f. 1984) har länge arbetat med levande växter som material i sin konst. Hans verk är en balansgång mellan miljö- och väderkänsliga växters livskraft och skulpturkonstens konkreta påtaglighet och beständighet. Flytande ö är Saarinens första offentliga konstverk i stort format.

Flytande ö bogserades på plats i Otanlahti i juni 2022. Filmning: Timo-Olli Airevuo.

Flytande ö hösten 2022. Filming: Niko Tiainen.

Flytande ö vintern 2022. Filming: Niko Tiainen.

Flytande ö på kartan

I samarbete med