Skip to main content

Samlingen

Våra samlingar omfattar konstsamlingen, hemmuseums samling och Lönnströmsamlingen som innehåller produkter från Lönnströms företaget.

Konstsamlingen

Tidsmässigt sträcker sig konstsamlingen från 1860-talet till vår tid. Samlingens äldsta del med utländsk konst från 1800-talet består av verk från Teresia och Rafael Lönnströms respektive barndomshem. Till sitt gemensamma hem skaffade paret Lönnström senare huvudsakligen inhemsk målarkonst. Samlingens äldre del visas permanent som en del av hemmets inredning. I den ingår verk av till exempel Elin Danielson-Gambogi, Pekka Halonen och Hjalmar Munsterhjelm.

I samlingens senare del ingår inhemsk och internationell bildkonst från och med 1970-talet. Teresia Lönnström började bygga samlingen i skiftet mellan 1970- och 1980-talet då hon förvärvade verk framför allt av kvinnliga finska konstnärer och Raumokonstnärer.

Allt sedan 1987 har stiftelsen i överensstämmelse med andan i Teresia Lönnströms testamente byggt ut samlingen med inhemsk samtidskonst. Under 2000-talet har man förvärvat verk av bland andra Kaisu Koivisto, Jasmin Anoschkin, Ville Andersson och Jaakko Niemelä.

Lönnströms konstmuseums växande konstsamling omfattar idag omkring 350 verk.

Kuvia taidekokoelmasta

Hemmuseets samling

Hemmuseets samling består av lösöret i Teresia och Rafael Lönnströms hem, som numera är ett hemmuseum. I enlighet med Teresia Lönnströms testamente förvaras föremålen på deras ursprungliga platser. Samlingen inbegriper hemmets möbler, textiler, belysningsarmaturer och prydnadsföremål.

Möblerna är till största del stilmöbler från 1900-talet. Bland prydnadsföremålen finns stora mängder porslin och glas från 1900-talet. Porslinsföremålen är huvudsakligen från Danmark och Centraleuropa. Glasföremålen representerar europeiskt och inhemskt konstglas. Också glas från Murano och det berömda italienska glasbruket Venini hör till samlingen.

Fotografier, böcker och souvenirer berättar tillsammans med konst- och prydnadsföremålen om det liv som en gång levdes i hemmet.

Museets samling omfattar cirka 1 150 föremål.

Kuvia Kotimuseon kokoelmasta

Lönnströmsamlingen

Lönnströmsamlingen består av Lönnström-bolagens produkter (1929–1984) som samlats in av Raimo Rosvall, som länge var anställd vid stiftelsen. I samlingen ingår också andra föremål, bilder och dokument med koppling till bolagen. Dessutom har Raumo museum permanent deponerat bolagets produkter från sina egna samlingar i Lönnströmsamlingen.

Lönnström-bolagens produktion sträcker sig från 1930-talets krigsmateriel till den efterkrigstida civila produktionen. I Lönnströmsamlingen ingår bland annat sanitetsarmaturer, rörprodukter, aluminiumprodukter, industrikedjor samt projektiler och tändrör.

Lönnströmsamlingen omfattar cirka 300 föremål.

Kuvia Lönnström-kokoelmasta