Skip to main content

Lönnströmprojekt

En gång om året ställer Lönnströms konstmuseum bildkonstnärerna inför en utmaning: hur ser den konstnärliga vision ut som du alltid har velat förverkliga?

Lönnströms konstmuseum har sedan 2015 genomfört stora konstprojekt i samarbete med konstnärer som är verksamma i Finland. Målet är att förverkliga idéer som vore ogenomförbara inom bildkonstnärens normala ramar. Lönnströmprojekten är överraskande och unika projekt planerade av djärva konstnärer. Konstnärerna väljs via en årlig utlysning.

Lönnströmprojekten kan resultera i ett bestående konstverk, i någonting som förändras med tiden eller i någonting som lever bara i stunden. Själva processen eller det samarbete den initierar kan vara lika viktiga som resultatet. Under långvariga projekt blir det konstnärliga arbetets kreativa natur och nyskapande kraft synligt upprepade gånger för en stor skara åskådare.

Stiftelsen som driver Lönnströms konstmuseum har i uppdrag att stödja och främja bildkonst. I Lönnströmprojekten sker det genom att museet fungerar som konstnärernas partner då de förbereder sina verk och genom att museet deltar i att ta fram unika konstprojekt som publiken får uppleva.

Projekten

Aktuellt