Skip to main content

Våren 2024 inleds en grundlig renovering av Teresia och Rafael Lönnströms hemmuseum. Renoveringen gäller fasaden: yttertaket och fasadrappningen förnyas och fönstren och ytterdörrarnas iståndsätts.

Redan innan arbetena inleds gör vi förberedande arbete vid museet för att skydda konst- och föremålssamlingarna. Enligt den nuvarande bedömningen kan museet åter öppnas i början av år 2025.

Byggnaden som idag är museum blev färdig som Teresia och Rafael Lönnströms hem 1942. Som museum öppnades den 1988.

Under renoveringen flyttar museets kontor och verksamhet till tillfälliga lokaliteter som vi informerar om senare.