Skip to main content

De boende

Teresia Lönnström

1895–1986

Industrirådet Teresia Lönnström ledde Lönnström-bolagen efter maken Rafaels död i trettio år. Bolaget som ursprungligen hade tillverkat tändrör och ammunition växte efter kriget till ett konglomerat inom metallindustrin, ett av de största bolagen i Raumo. År 1973 sålde den då nästan 80-åriga Teresia Lönnström sin aktiemajoritet i bolaget till Huhtamäki-koncernen och gjorde i samband med affären betydande donationer bland annat till Suomen Kulttuurirahasto. Hon byggde ut sin konstsamling dels med äldre finskt måleri, dels också med den tidens samtidskonst.

Teresia Lönnström var med om att organisera Lönnström-bolagens sociala verksamhet och deltog i många slags välgörenhets- och föreningsverksamhet. Hon var känd för sin elegans och ordnade gärna evenemang och fester i sitt vackra hem.

Teresia var känd för sin elegans och ordnade gärna evenemang och fester i sitt vackra hem.

Teresia Lönnström på uteplatsen i sitt hem på 1950-tale.

Rafael Lönnström

1892–1943

Kapten Rafael Lönnström var på 1920-talet lärare vid arméns vapensmedsskola och under en kort period chef för SAKO:s fabrik. Uppfinnare till naturen utvecklade han och patenterade tändrör och grundade med sina affärspartners bolaget Oy Sytytin 1929. På 1930-talet byggde han ut verksamheten till en företagsgrupp inom metallsektorn vars fabriker byggdes i Raumo. I juli 1943 reste Rafael Lönnström till Karolinska institutets sjukhus i Stockholm för att få vård mot den långt framskridna lungtuberkulos som hade diagnostiserats. Det blev hans sista resa.

En framgångsrik industrimans intressen omfattade också kultur, särskilt konst och teater.

Rafael Lönnström var känd som en okonstlad man med intresse för kultur och konst. Som ung hade han också själv spelat teater i Villmanstrand. Framför allt var han en uppfinnare som via sina egna företag fick möjligheter att genomföra sina innovativa idéer.

Else Lönnström-Bech

1911–1988

Else Bech var Teresia Lönnströms systerdotter. Hon flyttade in hos paret Lönnström på 1920-talet och följde med familjen till Raumo 1942. Hon gjorde hela sin arbetskarriär i Lönnström-bolagen, som huvudbokförare och i bolagens förvaltning.

Else Bech stod vid Teresia Lönnströms sida under den svåra tiden efter Rafales död och senare då mostern blev äldre. Else och Teresia gjorde många resor utomlands där Else kunde hänge sig åt sin hobby, fotografering.

Else var också första styrelseordförande för Teresia och Rafael Lönnströms Stiftelse som grundades efter Teresia Lönnströms död.