Skip to main content

Lönnströmprojekt 3

Diskussionspark – spelet om vår gemensamma mark

Tellervo Kalleinen och Oliver Kochta-Kalleinen | 2018–2020

Diskussionspark – spelet om vår gemensamma mark är ett kollektivt konstprojekt i spelform där 21 Raumobor i åldern 7–90 år har gjort en offentlig park. Spelet genomfördes somrarna 2019 och 2020 i form av sex drag i spelet. Diskussionspark finns i Raumo på adressen Kalliokatu 28–30.

Diskussionspark är en praktisk studie i delaktighet, generationsövergripande samarbete, kollektiva beslutsprocesser och det offentliga rummet. Den spelliknande processen började med spelarnas personliga parkidé. Varje spelare fick genom lottdragning en egen jordplätt för att genomföra sin plan. Var och en fick vid fem spelmöten 200 euro åt gången för att utveckla sin jordplätt. Beloppet skulle användas före nästa spelmöte. Efter de första speldragen förhandlade spelarna och kombinerade sina idéer, jordlotter och pengar. Parken förändrades efterhand som spelet framskred. Vid det sista spelmötet fick spelarna 14 000 euro för att tillsammans slutföra parken.

Parken är öppen för alla: där kan man vistas, njuta av planteringarna, grilla över öppen eld eller tävla med käpphäst. Kom med och pröva!

Tellervo Kalleinen (f. 1975) och Oliver Kochta-Kalleinen (f. 1971) är en Ars Fennica-belönad konstnärsduo. Många av deras verk är involverande. Diskussionspark är duons långvarigaste verk och det första på en offentlig plats.

Öppningsceremonin för parken gick av stapeln den 12 september 2020. Då överläts parken åt Raumo stads grönområdesförvaltning, Wihertoimi, som vårdar parken åtminstone till slutet av 2022. Genom särskild parkfadderverksamhet kan vem som helst enligt överenskommelse delta i skötseln av parken.

Med en egen mobilapp för Diskussionspark kan man till exempel få tillgång till en guidad rundtur eller delta i ett experimentellt parkdisco eller en audiopromenad.