Skip to main content

Lönnströms konstmuseum sr

Stiftelsens syfte är att höja kännedomen om och uppskattningen av bildkonst

Lönnströms konstmuseum är en stiftelse som grundats 1987 i enlighet med industrirådet Teresia Lönnströms (1895–1986) testamente och stiftelseurkund. Stiftelsens syfte är att höja kännedomen om och uppskattningen av bildkonst samt att även i övrigt stödja bildkonsten. Sedan 2015 genomför Lönnströms konstmuseum projekt inom samtidskonsten, Lönnströmprojekt, i nära samarbete med bildkonstnärer. Stiftelsen driver också Teresia och Rafael Lönnströms hemmuseum och sköter och bygger ut dess konstsamlingar.

Stiftelsens styrelse ska enligt stadgarna ha fem till sju medlemmar, av vilka en utnämns av Raumo stadsstyrelse. Styrelsens mandatperiod är tre år.

Under verksamhetsperioden 2021–2023 består styrelsen av vd, fil.mag. Teea Hyytiä (ordförande), vd, studentmerkonom Anne Ignatius-Helander (vice ordf.), tekn.dr, dipl.ing. Sauli Ahvenjärvi, utnämnd av Raumo stad, utbildningsdirektör, dr i konst Päivi Granö samt vd, dipl.ing. Minna Nore. Stiftelsens ombudsman är jurist Riitta Numminen.

Stiftelsens tidigare namn var Teresia och Rafael Lönnströms Stiftelse sr.