Skip to main content

Lönnströmprojekt 6

Fata morgana

Milja Viita | 2022-2023

Lönnströms konstmuseum i Raumo genomför som sitt sjätte Lönnströmprojekt mediekonstnären Milja Viitas experimentella film Fata Morgana (arbetsnamn). För filmen samlar Milja Viita in visuellt material om Raumosjöfararnas arbete och liv från privata hemarkiv. Hon är särskilt intresserad av sjöfararnas smalfilmer, negativ och fotografier samt brevväxling med familjerna. Också nyare material i digital form kan ingå.

Konstnären studerar och bearbetar det lånade bild- och filmmaterialet med en sällsynt optisk skrivare på filmstudion L’ Abominable i Paris. Materialet och intervjuerna med utlånarna avgör formen för filmen.

Filmen görs som ett samarbetsprojekt mellan meriterade aktörer. Musiken komponeras av instrumentalisten, pedagogen och forskaren Juho Laitinen och framförs av ungdomsmusikkåren Rauman Poikasoittokunta. Foley-effektljuden görs på en ungdomsworkshop i Raumo under ledning av en professionell ljuddesigner. Projektet kulminerar hösten 2023 i Raumo i en specialföreställning i form av dokumentär teater. Då förenas filmmaterialet med den specialkomponerade musiken som framförs live. Personer som donerat material till projektet kallas upp på scen och får berätta historier och minnen som därigenom blir till en del av filmupplevelsen. Också en installation som lämpar sig för upprepade visningar är under beredning.

Verkets arbetsnamn är hämtat från det hägringsfenomen som förekommer särskilt till sjöss. ”Idén till verket började gro 2018 på norra Atlanten då jag reste med ett lastfartyg till Kanada”, berättar Milja Viita.

”Under en vecka med dimmigt väder på havet lärde jag känna sjöfarare som gör tungt kroppsarbete och lever ombord på fartygen i månader. Många berättade om sin längtan och om sina familjer som väntade på dem på tusentals kilometers avstånd.”

Milja Viita (f. 1974) utexaminerades som bildkonstmagister vid Bildkonstakademin, institutionen för tid- och rumskonst 2005. Materialitet och konstfärdigt hantverk är för henne viktiga inslag i arbetsprocessen. Viita vann det prestigefulla Risto Jarva-priset på Tammerfors filmfestival 2019 med filmen Eläinsilta U-3033. Milja Viita bor och arbetar i Borgå.