Skip to main content

Lönnströmprojekt 6

Fata morgana

Milja Viita | 2022-2023

Photo: Stillbild från filmen Fata Morgana,
originalmaterial Super 8 film, Sakari Leino

Fata Morgana är en experimentell film som bygger på material om sjöfarare från Raumo och deras arbete. Materialet har samlats in från privathem av Milja Viita. Det är fråga dels om smalfilmer, videor och fotografier som sjöfararna filmat på världshaven, dels om minnen som de delat med sig. Ju närmare nutiden, desto mer digitalt material, delvis inspelat av Viita. Materialet samlas in 2022–2023.

Utgående från det insamlade materialet och de intervjuer som Viita gör med de personer som lånat ut det skapar hon sin egen tolkning av de talrika sjöfartshistorierna. Alltsammans resulterar i en 35 millimeters film som premiärvisas i september 2024.

Projektet inkluderar också konstnärligt samarbete med olika aktörer. Instrumentalisten och forskaren Juho Laitinen gör experimentella orgelmusik till filmen. Kalle Kataja, lektor i musikteori, skapar musikaliska världar med ungdomsmusikkåren Rauman Poikasoittokuntas A-orkester under ledning av kapellmästaren Anne Lehtomäki-Koskinen. Foley-effektljuden görs på en ungdomsworkshop i Raumo under ledning av musikern och ljudkonstnären Miro Mantere.

Verkets namn, Fata Morgana, betyder hägring, ett fenomen som är vanligt särskilt till havs. “Idén till verket började gro 2018 på Norra Atlanten då jag reste med ett lastfartyg till Kanada”, berätter Milja Viita. ”Under en vecka med dimmigt väder på havet lärde jag känna sjöfarare som gör tungt kroppsarbete och lever ombord på fartygen i månader. Många berättade om sin längtan och om sina familjer som väntade på dem på tusentals kilometers avstånd.”

Milja Viita (f. 1974) utexaminerades 2005 som bildkonstmagister vid Bildkonstakademin, institutionen för tid- och rumskonst, där hon idag undervisar i analogisk film. Materialitet och konstfärdigt hantverk är för henne viktiga inslag i arbetsprocessen. Viita vann det prestigefulla Risto Jarva-priset på Tammerfors filmfestival 2019 med filmen Eläinsilta U-3033. Milja Viita bor och arbetar i Borgå.

Projektet kulminerar i september 2024 i en filmförevisning med den specialkomponerade musiken som framförs live. Också en installationsversion av verket för upprepade visningar samt en filmversion för visning på festivaler är under beredning.

Materialprov
Varaktighet 02´20min
Originalmaterial, Super8: Sakari Leino, Jukka Salokaarto
Ljud: Matleena Mäkelä, videoljud från olika fartygs kommandobryggor
Redigering och musik: Milja Viita