Skip to main content

KESKUSTELUPUISTO – PELI YHTEISESTÄ MAAPERÄSTÄ

TELLERVO KALLEINEN & OLIVER KOCHTA-KALLEINEN

Kanssatoimittajat Miina Hujala & Arttu Merimaa

 

Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen toteuttama Keskustelupuisto on yhteisöllinen taideprojekti, jossa kaupunkilaiset ovat muuttaneet Raumalla sijaitsevan joutomaan julkiseksi puistoksi. Vuonna 2019 kolmekymmentä 6–89 -vuotiasta raumalaista aloitti kaksivuotisen ”pelin yhteisestä maaperästä”. Tavoitteena oli luoda yhteinen urbaani puisto osallistujien yksilöllisten visioiden pohjalta. Prosessi huipentui kaikille avoimen puiston avajaisiin syyskuussa 2020.

Uudessa kirjassa pelin luoneet taiteilijat avaavat Keskustelupuiston vaiheita seikkaperäisesti niin alkuperäisten tavoitteidensa kuin projektin tuoman kokemuksen valossa. Taiteilijat kirjoittavat hankkeesta käytännönläheisesti tehden siitä tapausesimerkin, jonka oppeja kuka tahansa voi hyödyntää. Keskustelupuisto on avoin projekti kaikille kiinnostuneille, ja sen periaatteita voi vapaasti analysoida, soveltaa, modifioida ja kopioida.

Kirja kutsuu pohtimaan julkisten tilojen suunnittelua asukkaiden sitouttamisen näkökulmasta. Se tuo esille osallistavien projektien lainalaisuuksia, oli kyse sitten taiteen, kaupunkisuunnittelun tai politiikan saralla tapahtuvista hankkeista. Ääneen pääsevät myös kaupungin edustajat, pelin osallistujat ja paikalliset päättäjät.

Kirjaa lukiessa saa käsityksen niistä moninaisista ilon ja ylpeyden tunteista, joita projektin parissa työskentely on osallistujajoukossaan herättänyt. Taiteilijat kertovat avoimesti kahden vuoden aikana koetuista onnistumisista ja epävarmuuden hetkistä. Lisäksi julkaisussa avataan projektin teoreettista taustaa ja esitellään taiteilijoita inspiroineita yhteisöllisen työskentelyn esikuvia.

”Kirjan kirjoittaminen haastoi meidät pohtimaan perin pohjin, mitä oikeastaan opimme jättimäisestä projektista, jossa yksilölliset toiveet ja tarpeet törmäytettiin yhteisöllisen työskentelytavan kanssa. Tuntui puhdistavalta kirjoittaa ajatuksiamme auki näinä aikoina, kun demokratian haavoittuvaisuus ja yhteistyön tärkeys ovat niin pinnalla”, Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen pohtivat.

”Keskustelupuistosta tehty julkaisu havainnollistaa millaisessa avainasemassa suunnittelu, valmistelu ja avoin vuorovaikutus ovat olleet Tellervon ja Oliverin työssä. Taiteilijat ovat koonneet kokemansa ja oppimansa kirjaan, jota voin lämpimästi suositella kaikille, jotka suunnittelevat yhteisöllistä ja osallistavaa työskentelyä – pienessä tai suuressa mittakaavassa,” iloitsee museonjohtaja Silja Lehtonen.

Runsaasti kuvitetun, 218-sivuisen kirjan ovat toimittaneet yhdessä taiteilijoiden kanssa taiteilija-kuraattorit Miina Hujala ja Arttu Merimaa ja graafisesta suunnittelusta on vastannut Christina Kral. Kirja julkaistaan myöhemmin keväällä myös englanniksi.

Kirjan voi ostaa Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseon kaupasta 30 euron hintaan. Sitä voi myös tilata suurimmista verkkokaupoista kuten Amazon tai Barnes & Noble.

Julkaisu on saatavana e-kirjana osoitteesta www.kobo.com/fi/fi/ebook/keskustelupuisto-conversation-park hintaan 5,50 euroa.